Placeholder Image

FINANSES | INVESTĪCIJAS | EKONOMIKA | APRĒĶINI | VĒRTĒŠANA | ARHITEKTŪRA | VIETA | PLĀNOŠANA | TIAN | APBŪVE | TIRGUS | KONKURENTI | PLĀNOJUMI | CENAS | IEŅĒMUMI | IZDEVUMI | NODOKĻI | PEĻŅA | NAUDAS PLŪSMA | RISKI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS MEISTARKLASE

8 NEDĒĻU PRAKTISKAS APMĀCĪBAS

Placeholder Image

ĪPAŠNIEKIEM & PĀRVALDNIEKIEM

Vēlies uzlabot savu nekustamo īpašumu, bet nezini kā noteikt vai un kad investīcijas atmaksāsies?

Placeholder Image

ATTĪSTĪTĀJIEM & BŪVNIEKIEM

Vēlies attīstīt nekustamā īpašuma projektu, bet nezini kā aprēķināt projekta ienesīgumu un piesaistīt finansējumu?

Placeholder Image

INVESTORIEM & EKSPERTIEM

Vēlies investēt nekustamajā īpašumā, bet nezini kā izvērtēt investīciju projekta peļņu, ienesīgumu un risku?

Uzzināt vairāk
Pieteikties

PĀRDOMĀTA APMĀCĪBU STRUKTŪRA UN EFEKTĪVA PIEEJA

Placeholder Image

48 tēmas

Tēmas aptver pilnu nekustamā īpašuma investīciju un attīstības teoriju un praksi

Placeholder Image

64 online lekcijas

Katra lekcija 30 - 120 minūtes gara ar izsmeļošu informāciju, piemēriem un aprēķiniem

Placeholder Image

8 grupas nodarbības

Iknedēļas grupas diskusijās tiek padziļināti apspriestas nedēļas lekciju tēmas un aprēķinu paraugi

Placeholder Image

2 individuālās sesijas

Individuālajās stratēģijas sesijās tiek strādāts ar katra dalībnieka attīstības vai investīciju objektu

Apmācību veids

LEKCIJAS PIEEJAMAS ONLINE VIDEO ĒRTĀ MĀCĪBU PLATFORMĀ

Placeholder Image

LEKCIJU VIDEO IERAKSTI

Lekcijas, materiālus un aprēķinu paraugus visērtāk apskatīt datorā speciāli Meistarklasei veidotā online apmācību vidē.

Placeholder Image

ONLINE GRUPU NODARBĪBAS

Online grupu lekcijās, grupu tikšanās un individuālajās sesijās tiek detalizēti izrunāti visi jautājumi un dalībnieku projektu aspekti

Placeholder Image

VIENMĒR ĒRTI PIEEJAMS

Visas lekcijas, materiāli un aprēķinu paraugi pieejami apskatīšanai no datora un mobilajām ierīcēm

Meistarklases saturs

1. NEDĒĻA - INVESTĪCIJAS & FINANSES

FINANSES | INVESTĪCIJAS | STRATĒĢIJA | ANALĪZE | APRĒĶINI

Starlex investment attīstības pakalpojumi attīstītājiem

Investīciju un finanšu teorija, investīciju stratēģijas un process, finanšu aprēķini, peļņas un zaudējuma formulas

 1. Finanšu un investīciju teorija, risks un ienesīgums
 2. Nekustamā īpašuma investīciju stratēģijas un piemēri
 3. Nekustamā īpašuma investīciju un analīzes process
 4. Peļņas un zaudējuma formulas - Yield un ROI ar Excel paraugiem
 5. Uz pārdošanu objekta priekšanalīzes aprēķins ar Excel paraugiem
 6. Naudas plūsmas objekta priekšanalīzes aprēķins ar Excel paraugiem
Uz 2. nedēļu

2. NEDĒĻA - EKONOMIKA & VĒRTĒŠANA

 EKONOMIKA | KRĪZES | DEMOGRĀFIJA | VĒRTĒŠANA | NAUDAS PLŪSMA

Ekonomikas teorija, cikliskumi un krīzes, naudas plūsmas finanšu aprēķini, vērtēšanas veidi un aprēķini

 1. Ekonomikas teorija, ekonomikas cikliskums un krīzes
 2. Makroekonomiskie un demogrāfiskie rādītāji, tirgus prognozēšana
 3. Nekustamā īpašuma vērtēšana un vērtēšanas metodes
 4. Salīdzināmo darījumu jeb tirgus metode ar Excel paraugiem
 5. Naudas plūsmas formulas - NPV un IRR aprēķins ar Excel paraugiem
 6. Ieņēmumu vērtēšanas metode ar Excel paraugiem
Starlex investment investīciju pakalpojumi investoriem
Uz 3. nedēļu

3. NEDĒĻA - ARHITEKTŪRA & BŪVAPJOMS

 ARHITEKTŪRA | VĒSTURE | PLĀNOŠANA | TIAN | APBŪVE

Starlex investment attīstības pakalpojumi attīstītājiem

Arhitektūras teorija, Rīgas apbūves vēsture,  teritorijas plānošana, apbūves apjoma noteikšana un aprēķini

 1. Arhitektūras pamati un stili, Rīgas vēsture un apbūves attīstība
 2. Teritorijas attīstības plānošanas kārtība, plānošanas dokumenti
 3. Rīgas un Pierīgas teritorijas plānošanas statuss un dokumenti
 4. Vispārēji apbūves apjoma aprēķini un piemēri ar Excel paraugiem
 5. Rīgas 2030 jaunais TIAN un apjoma aprēķins ar Excel paraugiem
 6. Rīgas vēsturiskā centra TIAN un apjoma aprēķins ar Excel paraugiem
Uz 4. nedēļu

4. NEDĒĻA - VIETAS & APKĀRTNES ANALĪZE

 VIETA | ATTĪSTĪBA | DETĀLPLĀNOJUMI | INFRASTRUKTŪRA | PRIEKKŠANALĪZE

Vietas analīze pēc pašvaldības stratēģijas un plāniem, detālplānojumiem un infrastruktūras, priekšanalīzes aprēķini

 1. Vietas analīze pēc pašvaldības teritorijas attīstības stratēģijas
 2. Vietas analīze pēc pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
 3. Vietas analīze pēc apkārtnes detālplānojumiem un objektiem
 4. Vietas analīze pēc esošās un plānotās infrastruktūras attīstības
 5. Dzīvokļu ēkas apjoma aprēķins un priekšanalīze ar Excel paraugiem
 6. Biroju ēkas apjoma aprēķins un priekšanalīze ar Excel paraugiem
Starlex investment investīciju pakalpojumi investoriem
Uz 5. nedēļu

5. NEDĒĻA - DZĪVOJAMO ĒKU PROJEKTI

DZĪVOKĻI | MĀJAS | ZEMES | TIRGUS | KONKURENTI | CENAS 

Starlex investment attīstības pakalpojumi attīstītājiem

Konkurentu un tirgus analīze, projekta pozicionējums, platību un cenu noteikšana, ieņēmumu aprēķins

 1. Dzīvojamā fonda tirgus, analīze, pārskati un attīstība
 2. Dzīvokļu pārdošanas tirgus un efektīvu projektu paraugi
 3. Dzīvokļu īstermiņa un ilgtermiņa īres un efektīvu projektu paraugi
 4. Privātmāju un zemju tirgus un efektīvu projektu paraugi
 5. Projekta konkurentu izpēte un analīze ar Excel paraugiem
 6. Projekta sadalījums un cenas stratēģijas ar Excel paraugiem
Uz 6. nedēļu

6. NEDĒĻA - KOMERCĪPAŠUMU PROJEKTI

BIROJI | NOLIKTAVAS | TIRDZNIECĪBA | TIRGUS | KONKURENTI | CENAS 

Konkurentu un tirgus analīze, projekta pozicionējums, platību un cenu noteikšana, ieņēmumu aprēķins

 1. Komercobjektu tirgus, analīze, pārskati un attīstība
 2. Biroju ēku tirgus un efektīvu projektu paraugi
 3. Noliktavu tirgus un efektīvu projektu paraugi
 4. Tirdzniecības tirgus un efektīvu projektu paraugi
 5. Projekta konkurentu izpēte un analīze ar Excel paraugiem
 6. Projekta apjomu sadalījums un cenu stratēģija ar Excel paraugiem
Starlex investment investīciju pakalpojumi investoriem
Uz 7. nedēļu

7. NEDĒĻA - IEŅĒMUMI & IZDEVUMI

IEGĀDE | PROJEKTĒŠANA | BŪVNIECĪBA | IZMAKSAS | NODOKĻI

Starlex investment attīstības pakalpojumi attīstītājiem

Īpašuma iegāde, projektēšana, saskaņošana, renovācija, būvniecība, nodokļi, peļņas un zaudējumu aprēķins

 1. Īpašuma iegāde, īpašumtiesības un nodokļi ar Excel paraugiem
 2. Projektēšana un saskaņošana, PVN piemērošana ar Excel paraugiem
 3. Būvniecības un renovācijas process un izmaksas ar Excel paraugiem
 4. Operatīvie ieņēmumi un izdevumi, NĪ nodoklis ar Excel paraugiem
 5. Dzīvokļu projekta ieņēmumi un izmaksas ar Excel paraugiem
 6. Īres / nomas projekta ieņēmumi un izmaksas ar Excel paraugiem
Uz 8. nedēļu

8. NEDĒĻA - FINANSĒŠANA & NAUDAS PLŪSMA

ATTĪSTĪBA | REALIZĀCIJA | NAUDAS PLŪSMA | FINANSĒJUMS | RISKI

Attīstības un realizācijas grafiki, naudas plūsmas aprēķins, finansēšana, risku izvērtēšana, portfeļa analīze

 1. Projekta iegādes, attīstības un realizācijas grafiks ar Excel paraugiem
 2. Naudas plūsmas sastādīšana un indeksācijas ar Excel paraugiem
 3. Projekta finansējuma veidi un piesaiste ar Excel paraugiem
 4. Projekta finansēšana un attīstības scenāriji ar Excel paraugiem
 5. Projekta riski un to novērtēšana, due dilligence ar Excel paraugiem
 6. Projektu salīdzināšana, portfeļa analīze ar Excel paraugiem
Starlex investment investīciju pakalpojumi investoriem
Par pasniedzēju

Auseklis Sarkans - Starlex Investment partneris

teorētiski un praktiski pieredzējis pasniedzējs

Auseklis Sarkans kopš 2012. gada konsultējis vairāk vairāk kā 300 investīciju objektus un 50 attīstības projektus. Auseklis ir absolvējis Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) bakalauru un RTU maģistra programmu “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”. Kopš 2018. gada ir Starlex uzņēmuma partneris un vada konsultāciju projektus.

2019. un 2020. gadā regulāri pasniedz RTU maģistra studentiem kursu “Investīcijas īpašuma attīstībā” kā arī vadīja seminārus Starlex, LANĪDA un RISEBA. Pēdējos gados pasniedz privātās un korporatīvās apmācības - Seminārus un Meistarklases. 

Sasniegtie rezultāti

Meistarklašu noslēgumā katram dalībniekam ir veikta sava projekta analīze, pozicionēšana, cenu noteikšana un finanšu modeļa aprēķini

Placeholder Image
Placeholder Image
Placeholder Image
Pieteikties Meistarklasei

Izvēlies starp individuālām vai uzņēmuma apmācībām

Online grupas lekcijas

8 nedēļu kurss

Ietver:

 • Piekļuvi online kursu sistēmai 1 dalībniekam
 • 48 tēmas un 64 online video lekcijas (vairāk kā 60 stundu kvalitatīvs mācību materiāls)
 • Lekciju slaidus, materiālus, pielikumus, aprēķinu paraugus un citu vērtīgu informāciju
 • 8 online grupas nodarbības pa vienai pēc katras nedēļas lekcijām (trešdienās 18:30 - 20:30)
 • Reizi mēnesī grupas tikšanās visiem Meistarklašu dalībniekiem jautājumiem un atbildēm
 • 2 individuālās stratēģijas sesijas par dalībnieka objektiem (45 min. katra)
 • Piekļuvi CenuBanka.lv darījumu datubāzei
PIETEIKTIES

Uzņēmumiem grupas lekcijas

pēc pieprasījuma

Ietver:

 • Piekļuvi online sistēmai visiem dalībniekiem
 • 48 tēmas un 64 online video lekcijas (vairāk kā 60 stundu kvalitatīvs mācību materiāls)
 • Lekciju slaidus, materiālus, pielikumus, aprēķinu paraugus un citu vērtīgu informāciju
 • Klātienes grupas lekciju nodarbības atbilstoši grupas izvēlei ar uzņēmumam pielāgotu saturu
 • Reizi mēnesī grupas tikšanās visiem Meistarklašu dalībniekiem jautājumiem un atbildēm
 • 2 - 6 uzņēmuma stratēģijas sesijas, sastādot uzņēmuma plānu, mērķus un sistēmas
 • Piekļuvi CenuBanka.lv darījumu datubāzei
PIETEIKTIES

Jautājumu gadījumā sazinies ar mums

[email protected]   +371 22 555 353

Jautājumu gadījumā sazinies ar mums

[email protected]

+371 22 555 353

Copyright © 2020 - SIA S Real Estate. Visas tiesības aizsargātas.
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Privātuma politika | Sīkdatņu politika | Datu subjekta pieteikums | Sūdzību pieteikums